Samorząd Mazowsza wspiera przedsiębiorców - Portal Biznes Warszawa- piszemy o biznesie w Warszawie

Samorząd Mazowsza wspiera przedsiębiorców

Strategia Inwestycyjna oraz stan wdrażania produktów finansowych Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego były głównymi tematami V posiedzenia Rady Inwestycyjnej.

Członkowie rady przyjęli uchwałę w sprawie aktualizacji Strategii Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego. Zdecydowali również o wdrożeniu w bieżącym roku kilku produktów finansowych wspomagających mazowieckich przedsiębiorców.

Pożyczka hipoteczna 

Alokacja 30 mln zł

Wsparcie w formie pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego. Środki będzie można wykorzystać m.in. na zakup nieruchomości, przystosowanie nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności gospodarczej ostatecznego odbiorcy oraz finansowanie wydatków związanych z procesami inwestycyjnymi w tym obszarze.

Pożyczka miejska

Alokacja 40 mln zł

Wsparcie w formie pożyczki dla przedsiębiorców, jst, jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, kościołów i związków wyznaniowych, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Pożyczkę będzie można wykorzystać na projekty podnoszące jakość obszarów miejskich (m.in. na renowację i termomodernizację budynków), efektywność energetyczną i zarządzanie energią oraz związane z ochroną powietrza.

Reporęczenie

Uruchomienie tego produktu planowane jest na przełomie 2021/2022 r.

Alokacja 15 mln zł

Reporęczenie udzielone będzie przez Menadżera Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego pośrednikowi finansowemu za zobowiązania pośrednika finansowego wynikające z udzielonych przez niego jednostkowych poręczeń dla zobowiązań finansowych przyznanych odbiorcom ostatecznym przez instytucje finansowe albo udzielonych przez pośrednika finansowego, tj. pożyczek, kredytów, pożyczek i kredytów obrotowych, leasingu, poręczeń wadialnych, transakcji faktoringowych, poręczeń kontraktowych (poręczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek).

Pożyczka obrotowa

Wdrażanie produktu zakończyło się w ubiegłym roku. Udzielono pożyczek na kwotę 30 mln zł. Były one wsparciem dla dużych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie celów inwestycyjnych i obrotowych. Wkład Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego wyniósł 30 mln zł.

Pożyczka energetyczna

Jej wdrażanie zakończyło się w czerwcu br. Pożyczki o łącznej kwocie 31 743 240,30 zł wspomogły mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jst w realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i energetyki. Wkład Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego to 25 644 592,20 zł.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego: przewodniczący rady – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski i Małgorzata Więckowska – zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów ds. Zarządzania Finansami Województwa w UMWM, obserwatorzy rady – prezes zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Krzysztof Filiński, prezes zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. Jakub Bilnik, przedstawiciele Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. – prezes Bartosz Dubiński i członek zarządu Marek Pszonka, prezes zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  Wiesław Kołodziejski, eksperci województwa mazowieckiego – Marek Szczepański i Łukasz Walczyna oraz  radca prawny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Bartosz Piwoński.

Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego działa od stycznia 2017 r. na podstawie „Umowy w sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej” zawartej 12 grudnia 2016 r. pomiędzy województwem mazowieckim a Agencją Rozwoju Mazowsza Sp. z o.o.. U podstaw jego utworzenia było zarządzanie środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej (zasobami zwróconymi z Inicjatywy JESSICA i JEREMIE) oraz stworzenie roli Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA Województwa Mazowieckiego. Łączna kwota środków mających zasilić Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego to 245 081 973,21 zł. Środki te są środkami publicznymi, krajowymi. 

źródło i fot. mazovia.pl

Udostępnij:

Przeczytaj też

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki cookie

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych i plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.