/ / Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r.

W sierpniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,9% r/r i wyniosło 6352,0 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,5% r/r i wyniosło 5843,75 zł (brutto)- podał GUS.

W sierpniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie obniżyło się względem lipca br. (o 0,2%), a w lipcu br. było na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br. Niewielki spadek przeciętnego zatrudnienia w sierpniu 2021 r. wynikał m. in. z zakończenia i nie przedłużania umów terminowych, sezonowości zatrudnienia a także pobierania przez pracowników zasiłków chorobowych – co w zależności od ogólnej długości
ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach (metody obliczania tych zmiennych zostały opisane w objaśnieniach do formularza badania DG-14).
Porównując sierpień 2021 r. do analogicznego miesiąca 2020 roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,9%.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom. W sierpniu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie obniżyło się o ok. 9,7 tys. etatów. W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w sierpniu 2021 r. w porównaniu z lipcem 2021 r., odnotowano minimalny spadek o 0,1%. W poprzednim roku, w sierpniu 2020 r. do lipca 2020 r. także obserwowano spadek płac, jednak nieco większy, tj. o 0,8%.

W skali roku (sierpień 2021 r. do sierpnia 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 9,5%. Przed rokiem (sierpień 2020 r. do sierpnia 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 4,1%. Narastająco w okresie ośmiu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 5,1% w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” do 12,4% w sekcji „Pozostała działalność usługowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 8,3%.

źródło: stat.gov.pl

Udostępnij

Przeczytaj także