/ / Będą zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Będą zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Rada Ministrów przyjęła i skierowała do dalszych prac legislacyjnych projekt ustawy zmieniający Kodeks spółek handlowych.

Skutkiem jej wejścia w życie będzie stworzenie nowych instrumentów prawnych ułatwiających funkcjonowanie grup spółek. Proponowane rozwiązania wyposażą też rady nadzorcze w dodatkowe instrumenty, w postaci możliwości samodzielnego zlecania usług doradczych oraz w bardziej szczegółowe niż obecnie uprawnienia informacyjne. W efekcie organy nadzoru będą w stanie bardziej efektywnie realizować swoje zadania, z korzyścią dla spółek i dla całego rynku.

Nowelizacja zakłada również bardziej precyzyjne określenie obowiązków członków zarządów i rad nadzorczych, wyraźne wprowadzenie do polskiego prawa instytucji osądu biznesowego (business judgement rule) oraz zmodyfikowanie przepisów dotyczących mandatu i kadencji, tak by nie rodziły one wątpliwości interpretacyjnych.

Przedstawiony projekt to efekt prac działającej pod przewodnictwem wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Za nadzór nad reformą odpowiada minister Maciej Małecki, który przejął go od ministra Janusza Kowalskiego, oraz kierowane przez niego Biuro ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. W pracach komisji od samego początku uczestniczyły czołowe autorytety prawnicze – w tym m. in. prof. Andrzej Szumański, prof. Piotr Pinior oraz dr Radosław Kwaśnicki, a także przedstawiciele spółek prywatnych oraz spółek z kapitałem Skarbu Państwa.

Projekt był również przedmiotem szeroko prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. W toku tych pierwszych Ministerstwo Aktywów Państwowych zaprosiło do przedstawienia stanowiska ponad 200 podmiotów, w tym największe w Polsce spółki, kancelarie prawne, organizacje przedsiębiorców oraz wszystkie katedry prawa handlowego w kraju. Duży wkład w przygotowanie projektu w jego obecnym brzmieniu wniosły również inne ministerstwa oraz instytucje centralne – a w szczególności Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju oraz Prokuratoria Generalna RP.

źródło i fot.: gov.pl

Udostępnij

Przeczytaj także